VÄLKOMMEN


Medlemsavgiften är 100 kr för 2024

Nya medlemmar: https://apply.cardskipper.se/9x67

För ER som inte har en "smartphone"
Ni sätter in 100 kr på bankgironummer 248-4533
Nuvarande medlemmar - ange ert medlemsnummer och namn.
Nya medlemmar - ange ert namn, ort och telefon nr.

Senast uppdaterad: 9 Juni 2024